สุกี้ยากี้ นัมเบอร์วัน

ที่อยู่และแผนที่

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮาส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 
ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2661 7900
โทรสาร 0 2661 7901
อีเมล์ prgrice@patumrice.co.th


แบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อหรือทราบข้อมูล เพิ่มเติมจากทางบริษัท กรุณากรอกข้อมูลในช่องด้านล่าง

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาด